Olof Hallonsten

Short CVPublicationsConsultancy workContact information

Evaluation of the Swedish participation in the Halden Reactor Project 2006–2014. Oxford Research (2016).

Följeforskning ESS & MAX IV: Cross border science and society, Ramböll Sweden (2015-2018).

Utvärdering av tre seniora forskartjänster inom strålskyddsområdet, Oxford Research (2015).

Utvärdering av STINT’s Teaching Sabbatical/Excellence in Teaching, Ramböll Sweden (2015-2016).

Internationell forskarmobilitet. Underlag för framtida utformning av MoRE, Ramböll Sweden (2015).

Socio-economic impacts of DORIS, Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY, Hamburg (2012-2015).

Analytical Country Report 2013 for the assessment of R&I policies, Updates to the ERAWATCH Country Fiche, Updates of the European Research Area (ERA) Communication Country Fiches, European Commission/ERAWATCH (2013-2014).

Update of Sweden Analytical Country Report 2012 for the assessment of R&I policies, Update of ERA Communication Country Fiche for Sweden, Updates to the ERAWATCH research inventory for Sweden, European Commission/ERAWATCH (2012-2013).

Industrins framtida kopplingar till ESS och MAX IV, Oxford Research (2011-2012).

Affäsmöjligheter i spåren av ESS & MAX IV, Oxford Research (2011).

Utbildnings- och kompetensbehov i spåren av ESS och MAX IV, Oxford Research (2011).