Olof Hallonsten

In English / på engelska

In Swedish / på svenska

Böcker

Hybridorganisationer (med Anna Thomasson). Studentlitteratur, 2023.

Modernitetens kritiska samvete. En samhällsvetenskap som gör nytta. Santérus förlag, 2021.

Enhetslösningarnas tyranni (med Andreas Bergh). Timbro förlag, 2021.

Klämd mellan marknad och stat. Om samhällets värdesfärer och vetenskapens roll. Timbro förlag, 2020.Om böckerna (recensioner mm)

Har samhällsveten­skapen en USP att värna? (av Ulla Eriksson-Zetterquist i Organisation & Samhälle 1/2022)

Det är vänster att räkna på allt (av Mattias Svensson i Svenska Dagbladet 21 januari 2022)

Modig kritiker som slår åt alla håll (av Ylva Hasselberg i Respons 4/2021)

Att gömma sig bakom vetenskapen (av Hans Bergström i Svenska Dagbladet 7 november 2020)

Ett samhälle i balans (av PJ Anders Linder i Axess 9/2020)Poddsamtal och intervjuer

Boktips: Forskaren om innovationsfluff – ”Fräsiga slogans hindrar riktig innovation” (Esbri)

Den nya medelklassens agendasättande ideal (Tidskriften Nod)

Om Jürgen Habermas (Ideologipodden)

Veckans bok: Klämd mellan marknad och stat (Axess TV)

Är staten och marknaden ett hot mot fri forskning? (Timbro förlag)

Artiklar, recensioner, krönikor, debattartiklar

Problemet med popstjärne-akademikerna, Liberal Debatt 4/2023.

Undervisning underskattad arena för samhällspåverkan (med Stephan Schaefer), LUM 6/2022.

Rationalitetsparadoxen, Organisation & Samhälle 2/2022.

Sluta klaga på utvecklingen av villkoren i högskolan!, Universitetsläraren 10 oktober 2022.

Järnburen smids på nytt. Ett klassiskt sociologiskt perspektiv på new public management och dess konsekvenser, Sociologisk forskning 59(1): 31-53.

Klämd skola (med Ellika Sevelin), Organisation & Samhälle 1/2022.

Bildande och förvirrande om hoten mot demokratin, Respons 1/2022.

Naivt idealistisk syn på fritt sanningssökande, Respons 4/2021.

Akademisk frihet hotas av oseriös debatt, Upsala Nya Tidning 17 juli 2021.

Tålamod krävs för att bedöma forskningens nytta, Göteborgs-Posten 1 april 2021.

Överstyrning, Axess 2/2021.

Bra forskning bedrivs inte bara vid topprankade universitet, Göteborgs-Posten 22 januari 2021.

Politikerna missförstår vad forskningen kan bidra med, Göteborgs-Posten 25 december 2020.

Låt inte stat och marknad tränga ut viktiga värden, Göteborgs-Posten 26 november 2020.

Politikerna förstår inte forskning, Smedjan 30 oktober 2020.

Ytlighet och formalism i historiens ljus, Signum 3/2020.

Den funktionella särarten, i Kampen om kunskap (red Brechensbauer, Grafström, Jonsson, Klintman), Santérus förlag, 2019.

Kvasikapitalism tränger undan vetenskapens kärnvärden,
Signum 3/2017.
Dr. habil. Olof Hallonsten,
Ekonomihögskolan vid Lunds universitet,
Box 7080, 220 07 Lund
Olof.Hallonsten [at] fek.lu.se